Miljødirektoratet har vurdert at vilkårene for fiskestart tidligere enn 1.juni ikke er tilstede da forvaltningsmålet for vassdraget ikke er oppnådd. Sesongstart for fiske i både Stordalselva og Nordalselva ikke før 1.juni, men det er allerede et godt innsig av laks.

- Spente på resten av sesongen

- Vi har et firma i Trondheim, Skandinavisk naturovervåkning som følger med for oss og dokumenterer. Tilbakemeldingene fra dem gir et godt signal før sesongstart. Det sier ikke noe om hvordan sesongen blir, så vi er spente på hva resten av sesongen vil fortelle oss, sier Hallgeir Stjern i fagrådet for Stordalselva og Nordalselva.

Det er også godt med innsig til laksenøter båder i Namsen og Agdenes, opplyser Stjern.

Videoovervåkning

Stordalselva og Nordalselva fiskeforvaltning har gjennomført organiseringsprosess etter forskrift om pliktig organisering og drift av laksevassdrag, og tilfredsstiller dermed kravene direktoratet har til organisering.

Videoovervåkning av oppvandring av laks gjennom laksetrappene i Støvelfossen og Årbogfossen regnes å gi gode muligheter for oppfølging og evaluering underveis i fiskesesongen.