– Einar Johan Jakobsen og kona Hild Anne Aas har over flere dager ryddet søppel på Børyøa både i fjor og i år. Sandøya står for tur 25. mai og dagene etter, forteller Trygve H. Rullestad på Bessaker. Børyøa og Sandøya ligger vest for Bessaker.

Samling i grendahuset

Lokalt næringsliv og Fiskefestivalen inviterer lørdag kveld store og små, hyttefolk og bygdafolk til sosialt samvær i grendahuset. Det skal stå både som en markering av slutten på strandryddeaskjonen og som et «bli bedre kjent»-treff.

Lokalt næringsliv skal her også presentere seg, og man ønsker innspill av gode ideer om hva som eventuelt savnes i bygda.

– En svært alvorlig og økende trussel

Det har blitt satt et økende fokus på strandrydding nasjonalt. Med gode arbeidshansker hjalp statsminister Erna Solberg (H) til med å plukke søppel på Langåra i Oslofjorden tidligere i mai, da det over hele landet var strandryddedag.

– Forsøpling av havet er en svært alvorlig og økende trussel mot livet i havet. Strandrydding er en stor dugnad som gjøres av frivillige for å rydde kysten for søppel, sier statsminister Erna Solberg.

Sammen med klima- og miljøminister Vidar Helgesen – og mannen Sindre Finnes – plukket hun søppel langs kysten på Langåra for å markere at strandryddedagen arrangeres for første gang.

Hold Norge Rent

– Norge leder i år Nordisk Ministerråd og har tiltak mot forsøpling av havet som høy prioritet. De nordiske miljøministrene vedtok tidligere denne uka – etter forslag fra Norge – et plastprogram for mer bærekraftig plastbruk og tiltak mot forsøpling av havet. Landene sluttet seg også til FNs kampanje mot marin forsøpling, sier Helgesen.

Den nordiske strandryddedagen ble arrangert av Hold Norge Rent og de nordiske søsterorganisasjonene, og er støttet av Nordisk Ministerråd.