- Første gang i perioden vi må foreta et samlet kutt i drifta

foto