En novemberdag i fjor førte en mann i 60-årene en personbil i alkoholpåvirket tilstand. Blodprøven viste en promille på 2,25. Mannen fra Bjugn ble fratatt sertifikatet. I februar ble han tatt for enda en promillekjøring. Blodprøven viste en alkoholkonsentrasjon i blodet på 1,52 i promille. Han ble også tatt for kjøring uten gyldig førerkort.

Siktede samtykket under en tilståelsesdom i Fosen tingrett i juli.Mannen ble også tatt for promillekjøring på 90-tallet. Forholdet fikk ikke nevneverdig betydning i straffutmålingen.I skjerpende retning: