KV Sortland fra Kystvakta er med og det samme er fartøyet Halten fra HV. KYP-lag er utplassert på oppklaring. Besetninga skal ha fartstida si på fartøyene med momenter som omfatter alt fra førstehjelp til brannverntjeneste og det vil bli trenet på bording og evakuering.