Fra 4. november blir det endringer i det lokale rutetilbudet, og fra 2. januar blir det enda bedre.

Det lover AtB i ei pressemelding

Kontinuerlig forbedringer

AtB har siden oppstarten 19. august jobbet med å justere og forbedre rutetilbudet i regionene på bakgrunn av innspill fra de ulike kommunene innenfor de rammene AtB har til rådighet. Skoleskysstilbudet, som er meget sammensatt, har vært prioritert først, og i den siste tiden har det vært jobbet med lokalbusstilbudet.

– Vi innrømmer at det har vært krevende oppstart i regionen, og vi beklager overfor de som har blitt rammet av dette, sier Grethe Opsal, markedssjef i AtB.

Nye ruter fra 4. november

2. januar kommer det nytt rutehefte med nytt og bedre lokalbusstilbud, men allerede 4. november blir det satt i drift noen nye ruter. Dette er:

592 – Årnes-Stjern, med korrespondanse til rute 350. Kjøres fredag og søndag.

593 – Årnes-Flenstad, med korrespondanse til rute 350. Kjøres fredag og søndag.

594 – Årnes-Selnes, med korrespondanse til rute 350. Kjøres fredag til Lauvøy og retur søndag.

559 – Brekstad – Uthaug – Otterbo – Brekstad, med korrespondanse til hurtigbåt. Kjøres mandag-fredag.

Endringer fra 2. januar

Ruteendringene som vil gjelde fra 2. januar vil være klare tidlig i desember. Endringene vil da være flere turer på de rutene som allerede går i tillegg til to nye ruter; Rute 557 – Botngård-Oksvoll/Nes – Lysøya og rute 597 – Vingsand-Osen. De nye ruteheftene vil bli distribuert via bussene og skysstasjoner, og tabellene vil ligge tilgjengelig på atb.no.

De nye rutetabellene finnes på atb.no, eller ved å ringe ruteopplysning 177.