Forbrukerrådet har avdekket store forskjeller mellom kommunene innen skolefritidsordningen (SFO), og mener det er behov for en opprydning og stiller fire konkrete krav:

1. Regjeringen må lage regler for åpningstid, innhold, kvalitet og pris som sikrer et likeverdig SFO-tilbud til alle familier i hele landet. Beregning av selvkost må gjøres på samme måte i alle kommunene.

2. Kommunene må tilby SFO alle hverdager hele året. SFO skal ikke være stengt i skolenes ferier, som utgjør cirka 60 hverdager i året. Dette sikrer at familiene selv kan velge når de vil ta ferie, uten å være bundet av når SFO holder åpent.

3. Kommunene må sørge for at SFO er mer enn en oppbevaringsplass ved å fylle tiden med aktivitetstilbud for barna. Det må også være minimumskrav til bemanning og kompetanse. Kommunene skal tilby en SFO som er fleksibel og en oppsigelsestid på maksimalt én måned. Familiesituasjonen kan endre seg raskt. Da er det viktig at lang oppsigelsestid ikke blir en belastning for familiene.

4. Kommunene skal sørge for lett tilgjengelig og godt oppdatert informasjon til foreldrene om SFO. Informasjonen skal gis via kommunens nettside og på andre hensiktsmessige måter. Informasjonen skal være sammenliknbar mellom kommunene. SFO-prisen skal oppgis som månedspris for 11 måneder i året, slik det er for barnehagene.

Store forskjellerDe store forskjellene vi har avdekket i SFO-tilbudet er bakgrunnen for Forbrukerrådets krav. I august gjennomførte vi en omfattende kartlegging som viser at 77 av landets kommuner krever mer for en SFO-plass enn for barnehageplass. Agdenes i Sør-Trøndelag er landets dyreste. Her koster en SFO-plass 2996 kroner. Dette er 26 kroner mer enn i Søgne på Sørlandet. Søgne har imidlertid ikke søskenrabatt, og er derfor dyrest for de med mer enn ett barn i SFO.Dagens SFO-ordning går ut på at alle kommuner ved behov er forpliktet til å tilby SFO hver dag fra morgen til ettermiddag. Tilbudet skal også inkludere deler av skoleferiene, slik at foreldre ikke blir tvunget til å ta seg fri eller ordne annen barnepass i alle feriene.

KartleggingenSFO-kartleggingen gjennomførte vi ved først å lete etter informasjon om tilbudet på kommunenes nettsider. Dersom vi ikke fant informasjonen her, sendte vi e-post til kommunene og utga oss for å være privatpersoner med barn i SFO-alder. Dersom vi ikke fikk svar på e-posten, ringte vi kommunene og presenterte oss som Forbrukerrådet.Kartleggingen viser at det store forskjeller både på pris og tilbud, til og med innenfor samme kommune. Det er verd å merke seg at SFO koster mer enn barnehage i hver femte kommune (77 av 430 kommuner). Kommunene organiserer SFO svært forskjellig. For å kunne gjøre en riktig sammenlikning av priser, har vi regnet ut hva det koster i året med en full, fleksibel SFO-plass innenfor åpningstiden til SFO de 190 skoledagene i året. Deretter har vi delt årsprisen på 10 måneder, og sammenliknet denne månedsprisen med maksprisen i barnehagene, som er 2330 kroner i måneden. Vi har også sjekket hva det koster å ha to barn i SFO. I barnehagene er det lovfestet søskenrabatt på 30 prosent, slik at foreldre med to barn i barnehage ikke skal betale mer enn 3961 kroner i måneden (2330+1631 kroner). En slik ordning er ikke lovpålagt for SFO.

Agdenes dyrestI Sør-Trøndelag er Agdenes dyrest på SFO. 2996 kroner i måneden. Dette er en så høy pris at kun to barn ønsker full SFO-plass til høsten. Agdenes opererer med en modulpris. Hver modul er av varierende lengde. Derfor er det vanskelig å regne ut prisen. To ganger ber vi kommunens saksbehandler regne ut nøyaktig pris slik at vi er sikker i vår sak. Å regne ut prisen tok nesten 10 minutter - da saksbehandleren måtte ha oversikt over både skoletiden, hvilke moduler som skal kjøpes, og til hvilken pris. Utregningen viser til slutt at full plass for en 1. klassing blir 2996 kroner. Dette bekrefter saksbehandleren da vi henvender oss for andre gang.

Tydal billigstI Sør-Trøndelag har også Bjugn og Trondheim høye SFO-priser. I disse kommunene ligger også SFO-satsene over maksprisen for barnehage. Klart billigst er Tydal, med 945 kroner i måneden.14 av kommunene i Sør-Trøndelag har søskenrabatt på 30 prosent eller mer. Sju har ingen form for søskenrabatt. SFO blir derfor noen steder svært kostbart for foreldre med to eller flere SFO-barn. Hver tredje kommune i Sør-Trøndelag, åtte av 25 kommuner, krever mer for to barn i SFO enn for to barn i barnehage.

Dyrest i Nord-TrøndelagI Nord-Trøndelag har Steinkjer og Stjørdal det dyreste SFO-tilbudet. Over 2500 kroner i måneden. I de tre småkommunene Høylandet, Røyrvik og Flatanger koster SFO under tusenlappen i måneden.

Hareid dyrestI Møre og Romsdal krever sju kommuner mer for SFO enn maksprisen for barnehageplass. Aller dyrest er Hareid, hvor en full SFO-plass koster 2640 kroner i måneden. Sunndal er billigst.

OppsigelsestidDe fleste kommunene i Sør-Trøndelag har én måneds oppsigelsestid, men i Ørland er det opp mot sju måneder - avhengig av hvilken måned man sier opp i. Hos kommunene i Sør-Trøndelag fant vi 56 prosent av informasjonen vi lette etter på nettsidene. Men det er store variasjoner mellom kommunene. Hos flere kommuner (Trondheim, Melhus, Meldal, Hitra, Malvik og Rennebu) fant vi all informasjon som vi lette etter. I Snillfjord og Midtre Gauldal fant vi ingen informasjon. Bare 10 av 25 kommuner oppgir SFO-pris for kommende skoleår. De andre kommunene hadde enten ikke oppgitt priser, eller de har oppgitt gamle priser. Ifølge rapporteringer kommunene selv gjør til myndighetene, bruker 63 prosent av barn i 1.-4.klasse SFO i Sør-Trøndelag. Det er noe over landsgjennomsnittet, og langt mer enn i nabofylket Nord-Trøndelag.

Forbrukerrådets konklusjon er klar: Det trengs en opprydning, informasjonen må bli lettere tilgjengelig og foreldrene må kunne forvente at prisen og SFO-tilbudet må være noenlunde lik på tvers av kommunegrensene.