Den felte «elgoksen» hadde gevir med 13 spir, jur med spener, manglet testikler og penis pekte bakover.

Flere tilfeller

- Vi har også registrert en elgkalv som hadde tegn på tvekjønn som ble skutt i Lysøysund-området cirka 15 kilometer lenger nord. Jeg kan ikke huske at det har vært rapportert tilfeller av tvekjønn på elg i Bjugn og Ørland tidligere, sier Edmar Bakøy.

Det har muligens skjedd med rådyr for noen år siden. Bakøy har hørt at enkelte isbjørner har hatt det samme og at dette skyltes forurensing av homonhermere.

Meldrøye

Onsdag ble det felt en avmagret elgkalv med meldrøyeforgiftning i Asserøymarka i Bjugn. Den hadde mistet en klauv og ytterkanten av ørene var borte. Dyret var ellers i så dårlig forfatning at kjøttet ble kassert.

- Det er i år svært mye meldrøyesopp på aks av mange grasarter i vårt område. Dette gjør at dyrene har stor fare for å få i seg meldrøyesoppen som er svært giftig. Særs fuktig og varmt vær har vært gunstig for soppens utvikling i sommer og høst, sier Bakøy.

Færre felte

Elgjakta forløper ellers omtrent som normalt i Bjugn og Ørland. Det felles litt færre dyr enn tidligere.

- Dette skyldes mindre kvoter og redusert bestand av elg. Vi har til nå fått melding om 25 felte elger og 31 felte hjort i Bjugn og Ørland. Resultatene fra jakta legges ut på kommunens hjemmesider, legger Edmar Bakøy til.