Arbeidet i Bjugn med å få på plass boliger for flyktninger er satt i gang, etter at kommunestyret 17. desember vedtok å å åpne for flyktningemottak i 2014, 2015 og 2016 med henholdsvis 15, 10 og 10 flyktninger pluss eventuelt familiegjenforeninger. Formannskapet har et møte 21. januar, hvor ordføreren innstiller på at rådmannen skal få fullmakt til å sette i gang et boligprogram for flyktningene. Kommunen hadde et møte med IMDi Midt-Norge (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) 7. januar, som vil komme tilbake 11. februar da de vil orientere kommunestyret.

Ulike boligløsninger

- IMDi sier at vi må regne med 1-2 familier i 2014 og resten blir enslige personer. Det betyr at boligbehovet vil bli forskjellig fra små leiligheter/hybelleiligheter til boliger/leiligheter med et antall soverom tilpasset familiens størrelse, skriver rådmann Tor Langvold.Det fastslås at boligspørsmålet må ordnes raskt og effektivt for å kunne være mottaksklart til 1. august i år. - Folketallsmessig hadde det beste vært å bosette flyktningene før 1. juli, mener rådmannen.

Kommunen skal undersøke mulighetene for å leie privat.- Vi har fått tilbud fra eierne av et hybelhus i Botngård, vi må sannsynligvis kjøpe noen boligenheter med husbankfinansiering slik vi gjorde i 2002/03 og vi må se om noen av våre egne boenheter blir ledig fram til 1. august. Vi har også drøftet med ledelsen i FlexBase om å sette opp en rekkehusløsning med fem enheter på en kommunal tomt i Botngård og vi har blitt kontaktet av en lokal entreprenør som kan bygge en tomannsbolig på en tomt i Einerveien som vedkommende allerede har ervervet, informerer Langvold. Målet er å bosette alle i Botngård for å spare transportutgifter til opplæring, helsetjenester, arbeidstrening og til fritidsaktiviteter.

Romslige tilskuddssatser

Rådmannen mener tilskuddssatsene er såpass romslige at det er mulig å drive mottaket med et lite overskudd, hvis det organiseres godt og drives av flinke medarbeidere. - Personen som skal kle flyktningekonsulent-stillingen blir veldig viktig. Vedkommende må ha god utdanning og ikke minst må vedkommende ha gode kommunikasjonsevner. Vi leter etter egne ansatte som kan bekle stillingen. Hvis det ikke er mulig, må vi lyse ledig en prosjektstilling, skriver han.

Rådmannen har allerede blitt kontaktet av en flyktningekonsulent i en annen kommune som har drevet et mottak i tre - fire  år. - Personen må være på plass så snart som mulig for å forberede mottaket godt. Et tett samarbeid med NAV, frivillighetssentralen og lokalt næringsliv blir en forutsetning for en vellykket bosetting og integrering, fastslår Langvold.

Ordførerens innstilling: