Så langt i år er det registrert 381 482 betalende kjøretøy på fergesambandet Flakk - Rørvik. Dette er en nedgang på 22 kjøretøy sammenlignet med fjoråret. Personbilenheter (PBE) har imidlertid gått opp med 12620. Antall betalende kjøretøy i juli gikk ned 3531 sammenlignet med fjoråret. Også i mars vises en kraftig nedgang. Tallene skulle ifølge Fjord1 vært høyere.