- Dette var planlagt og helt udramatisk. Testen er et ledd i utviklingen av Tarva som skytefelt. Det var to store og to små bomber som ble sluppet mot en øy vest for Tarva, sier Presseoffiser ved Ørland Hovedflystasjon Rosenlund.

Oberstløytnant og nestkommanderende/stabssjef ved 138 luftving, Marianne Mjelde Knutsen, sier at skytingen har vært planlagt lenge.

- Hensikten med testingen var å innhente støymålinger i forbindelse med jagerfly og skarpe våpen. Dette er et resultat av samarbeid med Forsvarets Operative Hovedkvarter, både Ørland og Bjugn kommune og forsvarsbygg. Kommunene, politi, fylkesmannen, og ikke minst befolkningen på Tarva var godt informert om skytingen, sier Knutsen. Det ble skutt med bomber fra F-16.

Oberstløytnant og Nestkommanderende/Stabssjef ved 138 luftving, Marianne Mjelde Knutsen, sier at skytingen har vært planlagt lenge. Foto: Forsvaret
Tarva.