Det melder journalist og forsvarskommentator, Kjetil Stormark til AldriMer.no. I stedet ønsker de å prioritere å kjøpe maritime overvåkningsfly i Nordområdene.

Ressurstilpasset forsvarsstruktur

Alt dette har han hentet fra notatet «Ressurstilpasset forsvarsstruktur», som ble behandlet på forsvarssjefens ledergruppemøte 22. og 23. juni i år. Notatet gjør rede for en hypotese som tar for seg hva slags forsvarskultur det er mulig å få til dersom regjeringens hovedskisser til forsvarsbudsjett blir lagt til grunn, enten et nullvekstbudsjett eller en svak økning på 0,5 prosent av forsvarsbudsjettet.  Det var nemlig dette som var bestillingen fra regjeringen til forsvarssjefen da oppdraget om å utarbeide et fagmilitært råd (FMR) ble gitt 1. oktober i fjor.

Foreslår omfordeling

Det var planlagt anskaffelse av inntil 52 nye kampfly, 48 til operativ virksomhet og fire treningsfly som skal stå i USA. Men med en videreføring av dagens forsvarsbudsjett eller bare en svak vekst, mener forsvarssjefen at dette ikke lenger er en riktig prioritering. I stedet foreslår han å omfordele penger slik at det blir mulig å anskaffe nye maritime overvåkningsfly som kan erstatte de gamle P-3 Orion overvåkningsflyene som opererer fra Andøya flystasjon i dag.

Pressetalsperson for forsvarssjefen, Linn Therese Johansen ønsker ikke å kommentere saken før arbeidet til det fagmilitære rådet er ferdigstilt i oktober i år.

LES OGSÅ F-35 kan bli 14 milliarder dyerer