Noryards Fosen i Rissa har mottatt kansellering av BOA IMR AS ordre på et inspeksjons- og subsea konstruksjonsfartøy, skriver Noryards i en pressemelding.

Kontraktsverdien er på 700 millioner kroner.

- Det var en overraskelse da kanselleringen kom. Nå må vi gå inn og avklare konsekvensene for oss. Det pågår en dialog med eierne Boa og Calexco. Vi skal ta en grundig juridisk runde på dette, sier Ivar Hanson, CEO i Noryards AS, til Fosna-Folket.

Mer om saken: Kansellert millionkontrakt kan bety slutten for Fosen-verftet

Noryards vurderer å bestride kanselleringen.

Har satt i gang arbeidet

Det var i vår at Noryards Fosen fikk ordren på skipet, og verftet er i full gang med forberedelsene til skroget som etter planen skal ankomme fra Tyrkia sommeren 2016.

- Vi har satt i gang arbeidet. Vi har gjort store innkjøp, og de første stålplatene er allerede kuttet. Noryards Fosen er godt i gang med arbeidet, forteller Hanson.

Blir kanselleringen stående kan det få store konsekvenser for verftet.

- Dette er en veldig trist greie. Faller kontrakten bort får det store konsekvenser for Fosen som allerede sliter. Vi vil snu alle steiner for å finne en løsning. Vi håper det kan bli en løsning i en eller annen lei. Vi håper eierne seg i mellom kan finne en løsning. Det er der det ofte sitter, sier Hanson.

Tror skipet blir bygd

- På grunn av at det mangler en del betaling på prosjektet blir det stopp. Vi har betalt vår del, sier Boa Offshore-eier Ole T. Bjørnevik.

Den som ikke har betalt sin del er NorYards-eier Konstjantin Zjevagos selskap Calexco, opplyser Bjørnevik.

- Det dreier seg om en del millioner, ja, sier Bjørnevik.

Han er optimist og tror skipet blir bygd.

- Nå skal vi i møte med Calexco, og så får vi se hva som skjer. Båten blir bygd en gang, men når, det vet jeg ikke. Det blir vel ei råd, sier Bjørnevik.

«Det blir vel ei råd» var Fosen Mek-gründer Jens Byes svar når det var tunge tider på skipsverftet i Rissa.

Det har foreløpig ikke lyktes Fosna-Folket å få en kommentar fra Calexco.

– Dramatisk

Verftsdirektøren håper dialog fører til konstruktive løsninger.

– Det er klart at det er en dramatisk melding å få. Det er ikke tvil om det. Det kom en børsmelding etter stengetid i går. Vi ble tatt på senga, sier verftsdirektør ved Noryards Fosen Anders Straumsheim, til Fosna-Folket.

– Det er dramatisk å få kanselleringsmelding av et bygg som er i ordre og i produksjon. Det sier seg selv i et marked som er veldig tøft om dagen.

– Dere vurderer å bestride kanselleringen. Hvorfor?

– Vi ønsker å få noen dager til å bearbeide konsekvensen av dette, og hva vil skal gjøre. Det er også initiert dialog mellom eierne. Vi håper at dialogen fører til konstruktive løsninger. BOA har vært en stor og viktig betydningsfull kunde for Fosen, og vi håper på å fortsette den gode relasjonen, sier Straumsheim, som ikke kan si noe på nåværende tidspunkt om hva kanselleringen vil bety for ansatte ved verftet.

– Hvor langt har dere kommet i prosjektet?

– Vi har kommet mellom 10 og 15 prosent ut i prosjektet. Vi er midt i arbeidet, konstaterer Straumsheim.

Uansett hva som måtte skje, ønsker verftslederen å tenke positivt.

– Vi er midt i prosesser om anbud innen cruise-prosjektet. Fosen er i den heldige situasjonen at man har tung erfaring som eneste norske verft på feltet. Det er alltid muligheter, men det er klart at vi ikke ønsker slike kanselleringer.

– Alt er nytt for meg

Klubbleder Øyvind Kimo sier at han ikke vet noe mer enn hva som står i pressemeldingen.

- Jeg tror ikke jeg skal uttale meg noe mer om saken før jeg har snakket med Anders (verftsdir. Anders Straumsheim, red. anm.). Alt er så nytt for meg ennå. Jeg tror heller ikke arbeiderne her vet noe, sier klubbleder Øyvind Kimo, klokka 09.40.

Vurderer å bestride

– Noryards Fosen vurderer å bestride kanselleringen fra BOA IMR AS. Noryards Fosen avklarer nå konsekvenser av kanselleringen parallelt med at det er initiert en dialog mellom eierne av BOA IMR AS; BOA Offshore AS og Calexco s.a.r.l. Noryards Fosen vil komme med ytterligere informasjon vedrørende kanselleringen i løpet av tirsdag 29.09.2015, skriver Noryards i pressemeldingen.

Les om oppdraget: Ny kontrakt til Noryards

700 millioner kroner

Den aktuelle kontrakten ble inngått 10. mars i år. Den omfatter bygging av et avansert og miljøvennlig IMR (Inspection Maintenance and Repair) offshorefartøy. Kontraktsverdien er på 700 millioner kroner.

Noryards skulle stå for design, bygging og utrustning av det avanserte IMR-fartøyet. Det 108 meter lange og 24 meter brede fartøyet skulle etter planen ferdigstilles i løpet av første kvartal 2017. Arbeidet med planlegging, konstruksjon og innkjøp var ifølge en pressemelding sendt ut i mars fra Noryards godt i gang. Skroget bygges ved skrogverftet Tersan i Tyrkia og skulle ankomme Noryards Fosen for utrustning i midten av 2016.

Masseoppsigelser

127 ansatte ved verftet i Rissa fikk i april oppsigelsesbrev. Dette er den største masseoppsigelsen ved verftet siden 2003.

– Det varierer hvor lang oppsigelsestid de ansatte har. Noen har én måned, mens andre har seks måneder, sa personalsjef Reidar Gullesen den gang.

Årsaken til at Rissa-verftet var nødt til å si opp 127 ansatte, er regelverket rundt permitteringer. I fjor vår ble om lag 180 ansatte permittert. De fleste var tilbake i arbeid i fjor høst. Noen ansatte var tilbake i september, andre senere på høsten.

– I henhold til regelverket kan arbeidsgiver permittere ansatte i 26 uker innen en periode på 18 måneder. Det betyr at de ansatte, som i fjor var permittert om lag et halvt år, ikke kan permitteres igjen før i høst. Derfor er det galskap at vi nå blir tvunget til å si opp en stor mengde ansatte. Vi mangler tre måneder. Når det har gått 18 måneder siden forrige permitteringer, starter en ny 18-månedersperiode, hvor vi kan permittere ansatte i 26 uker, forklarerte verftsdiretør Anders Straumsheim.

- Nå skal vi i møte med Calexco, og så får vi se hva som skjer. Båten blir bygd en gang, men når, det vet jeg ikke. Det blir vel ei råd, sier Boa Offshore-eier Ole T. Bjørnevik. Foto: Knut Inge Blix Furuseth
Verftsdirektør ved Noryards Fosen Anders Straumsheim. Foto: Sigrun H. Overland (arkiv)