Tillitsvalgte i Befalets Fellesorganisasjon (BFO) frykter at elendige forsvarsboliger i Ørland kan gjøre det vanskelig å rekruttere de beste folkene til kampflybasen. I Bodø er man hoderystende til boligstandarden på Ørlandet.

- Forsvarsleiligheter må være et virkemiddel for å skape familieliv, i stedet for å skape pendlere. Det mener omstillingstillitsvalgt for luftforsvaret i Befalets Fellesorganisasjon (BFO), Thomas Olsen. Han får støtte fra hovedtillitsvalgt for BFO i Bodø, Hans Petter Myrseth. Nylig var de begge på besøk til Ørland for å se hva Forsvarsbygg kan tilby av boliger når det skal rekrutteres fagfolk til kampflybasen.

- Kan ikke konkurrere

En av Myrseths viktigste oppgaver som tillitsvalgt i Bodø er å motivere ansatte i Nordland til å bli med på lasset når stillinger og oppgaver flyttes til Ørlandet.

- Her blir det en av landets mest spennende arbeidsplasser. Forsvaret kan ikke konkurrere på lønn, men gode arbeidsplasser og gode boliger er en lønnsom investering. Da forventer jeg at Forsvaret har fokus på boligsituasjonen, sier Myrseth. Han viser til erfaring fra Bodø da Stortinget i 2008 vedtok å flytte fellesoperativt hovedkvarter fra Jåtta i Rogaland til Reitan ved Bodø.

Øremerket

- I Bodø solgte Forsvarsbygg gamle leiligheter og kjøpte nye i helt nye boligprosjekt. De har også leid leiligheter i nye boligprosjekter. Midler var øremerket til boligformål. Pendlere fikk boligtilbud av god standard, slik at mange valgte å flytte. Det var også stor søknad på ledige jobber, forteller BFO-tillitsvalgt Myrseth.

Forsvarsboligene han får se på Ørlandet i august 2014, samme måned som en rekke forsvarsansatte både i Bodø og på Rygge har fått sine arbeidsplasser flyttet til Ørland, får Myrseth til å undres på om han har reist langt tilbake i tid.

Ruster opp

Sammen med kollega Olsen får Myrseth se seg om i en av rekkehusleilighetene på Tingvoll ved Brekstad. Her eier Forsvarsbygg en rekke bygg med rekkehusleiligheter. Noen av byggene skriker etter å få fasaden pusset opp. På flere utvendige betongtrapper er rustent armeringsjern framme i dagen. Lite og ingenting er gjort for at uteområdet skal være attraktivt.

Sørgelig syn

Inne i leiligheten venter lukten av innestengt luft. Vi åpner døra ned til kjelleren, og møtes av den umiskjennelige lukta av gammel kjeller. Arealet nede i kjelleren er uegnet til det meste, og kan i alle fall ikke beskrives som oppholdsrom. Vaskerommet er som hentet fra en etterkrigsfilm. Ved siden av er det et toalett som heller ikke frister til unødig opphold. De to BFO-tillitsvalgte vet nesten ikke om de skal le eller gråte.

Ikke i vater

I første  etasje er kjøkkenet, med en innredning som definitivt har sett bedre dager. Inntrykket av stua er ikke stort bedre. Ei smal trapp leder opp til andre etasje, med soverom og bad. Vi får litt følelsen av å oppleve noe som minner om lett sjøgang. Årsaken er at gulvet langt fra er i vater. Badet er pusset opp en eller annen gang, men i taket er det umiskjennelige tegn på fukt og mulig muggsopp. Oppsummeringen av boligstandarden er fort gjort. Sørgelig, er ordet som brukes.

Også innenfor gjerdet

- Nå har det gått to år etter at Stortinget vedtok plasseringen av kampflybasen. Hva er det vi venter på, undrer Thomas Olsen. Både han og Myrseth har en følelse av at bolig og velferd er en salderingspost. Det er ikke bare boligene utenfor flystasjonen de har i tankene. I Bodø har Forsvarsbygg sørget for at de ansatte har et stort, supermoderne styrke- og treningssenter. På Ørlandet er det samme tilbudet i den andre enden av skalaen. Brakkelivet som venter mange ansatte og vernepliktige er heller ikke av ønsket standard.

- Starter i feil ende

- Her virker det som forsvaret og Forsvarsbygg starter i feil ende. Det første som burde vært prioritert etter vedtaket om kampflybasen er å få folk til å få bolyst på Ørlandet. Alt for ofte ser vi at gamle skader, råte og sopp bare blir kamuflert med et lag maling. Forsvaret og Forsvarsbygg har to alternativer. Enten må man pusse opp og fjerne kilden der det  er fukt eller muggsopp, eller så må man avhende boligen. Slik det er i dag så må man spørre om boligsituasjonen kan ødelegge oppbyggingen av det nye luftforsvaret, sier de BFO-tillitsvalgte.-Har ikke vært prioritert

-Boliger har vært langt nede på prioriteringslisten i mange år, sier eiendomssjef Ole Anders Spikkerud i Forsvarsbygg.

Spikkerud tok over stillingen som eiendomssjef for markedsområde Østlandet og Trøndelag tidligere i år. Han har forståelse for at ønsket om bedre boliger er sterkt, men sier til Fosna-Folket at man ut fra innmeldte prioriteringer og tildelte budsjetter har måttet bruke brorparten av ressursene på andre oppgaver enn boliger.

- I forbindelse med omorganiseringen av Forsvaret har nok behov for nye anlegg og bygg til dels gått foran boliger.

Har forståelse

- Har du forståelse for utålmodigheten knyttet til boliger rundt kampflybasen?

- Jeg forstår godt at det er viktig for rekrutteringen. Vi skal holde en nøktern standard, men boliger er viktig.

Forsvaret må prioritere

Spikkerud peker på at det er Forsvaret sjøl som må fremme sine behov, så får Forsvarsbygg forsøke å finne løsninger ut fra den kapasiteten som finnes.

- Har det nå oppstått et etterslep også i forhold til vedlikehold av eksisterende boligmasse?

- Vi skulle gjerne hatt mer til vedlikehold, men HMS kommer først. Egentlig ønsker vi det samme, sier Spikkerud og sikter til ønskene fra de tillitsvalgte i Befalets Fellesorganisasjon (BFO).

Snart ny modell

- Burde Forsvarsbygg vært tildelt øremerkede midler til boligformål?

Ingen grunn til å klage over standarden i stua i denne forsvarsboligen i Bodø. Kontrasten til boligene i Ørland er stor. Foto: BFO
Bildet til venstre viser et toalett i en bebodd forsvarsbolig på Tingvold i Ørland. Badet til høyre er fra en forsvarsbolig i Bodø med høyere pris og standard. Foto: Privat