Styret i Fosen Regionråd har i flere møter blitt orientert om det arbeidet som Rissa Utvikling har igangsatt for å se på muligheter for realisering av «Trondheimsfjordbrua».

Aksjeselskap

Rissa Utvikling har nå kommet så langt at de ønsker å invitere ulike aktører, både offentlig og privat, med på opprettelsen av et aksjeselskap som kan arbeide videre med prosjektet.

Fosen Regionråd har også fått en henvendelse om å være med på etableringen av et aksjeselskap. Selskapet skal arbeide med «Strategi for det videre arbeid med fast samband til Fosen».

Styret i regionrådet vedtok i sitt møte i Råkvåg å gå inn med 500 000 kroner i kapital i det nye aksjeselskapet.

Stjørnfjordbrua

Det ble en del diskusjon i forkant av vedtaket da Bjugns representant sa det var uaktuelt å gå med på forslaget til vedtak dersom ikke Stjørnfjordbrua ble med i vedtaket. Og fra Osens representanter ble det sagt at man burde se på hele aksen fra Trondheim til Namsos.

- Nå er vi inne på en diskusjon som gjør at sogningene er kommet lenger enn oss når det gjelder vegutbygging, advarte Jon Husdal fra Åfjord.

Innstillingen til saken inneholdt tre punkter hvor det første lød som følger: Styret i Fosen Regionråd ønsker å delta i et aksjeselskap som har som mål å utarbeide «Strategi for det videre arbeid med fast samband til Fosen». Etter at styreleder Ove Vollan foreslo å legge til «jfr saksfamlegget», ble saken enstemmig vedtatt. I saksframlegget står det at prosjektet med kryssing av Stjørnfjorden bør være en del av utredningsarbeidet.

Mer om saken: Tar bruprosjektet videre