Forskutterte DNA-prøver fra et kadaver på Nygårdssetra i Leksvik fra tidlig i juli, ble for kort tid siden sendt inn av Indre Fosen kommune til testing hos Norsk institutt for bioøkonomi. Torsdag 9. august ble resultatene offentliggjort og konkluderer med at to bjørner har vært på samme kadaver i noenlunde samme tid.

- Vi tok feil

Seks dager tidligere fortalte seniorrådgiver Inge Hafstad ved Fylkesmannen det ikke var noe som tydet på at det var flere bjørner på Fosen. På dette tidspunktet var det heller ikke aktuelt med forskuttert DNA-testing.

- Jeg ble kjent med resultatene fra disse DNA-prøvene for to dager siden.  Ut fra skadebildet hadde vi ikke mistanke om flere bjørner, men fasiten ser vi nå. Her tok vi feil, sier Hafstad.

Betalt av Fylkesmannen

Resultatene fra prøvene gjør at de resterende innsamlede hårprøvene som er funnet på Fosen i løpet av sommeren, også er sendt inn til testing. Fylkesmannen vil nå bistå kommunen.

- De prøvene som nå er sendt inn vil bli betalt av Fylkesmannen. Nå håper vi å finne ut hvilke individer det handler om. Det blir interessant å se om de to bjørnene går sammen eller om det bare var ren tilfeldighet at de var på samme kadaver, sier Hafstad.

- Ofte binne med unger

Overingeniør Ida Marie Bardalen Fløystad ved NIBIO avdeling Svanhovd, som tester DNA-prøvene forteller at de første resultatene ikke kan konkludere med hvilken relasjon de to bjørnene kan ha.

- I slike situasjoner ser vi ofte at det dreier seg om ei binne med en eller to unger. Kadaver kan samtidig tiltrekke seg flere bjørner. Dermed kan det også dreie seg om en bjørn som først har vært der og en annen som har kommet litt etter, sier Fløystad.

Prøvene som nå er sendt inn fra Indre Fosen kommune og Fylkesmannen vil nå testes av NIBIO, og resultatene vil komme i nær framtid.

- Hårprøvene er sendt inn som hastesaker til oss. Normalt vil vi kunne få resultatene innen fem dager, opplyser Fløystad.

Sannsynligvis to hannbjørner

Seksjonsleder for terrestrisk avdeling ved Norsk institutt for naturforskning (NINA), Jonas Kindberg mener det er høy sannsynlighet for at det dreier seg om to hannbjørner.

- Binner beveger seg stort sett bare rundt 20 km. Det finnes visse individer som går lenger, men dette er ikke så vanlig. Binnene er som oftest nærmere grensen til Sverige, sier han.

Jon Martin Arnemo, bjørneekspert og professor ved Høgskolen i Innlandet, mener også sannsynligheten for binne med unger er liten.

- Det kan dreie seg om to unge hannbjørner. Man har mange observasjoner av to forskjellige bjørner på samme kadaver nesten samtidig. I utgangspunktet vil bjørnen forsvare kadaveret sitt, men en annen bjørn kan ha kommet like etterpå, sier han.