Krisemøte om brannstasjoner: - Jeg er meget bekymret

foto