«Påstandene må få stå for vedkommendes egen regning»