– Det er beklagelig at det ikke er mulig å etablere et mer hensiktsmessig tilbud