Snur om skolestruktur. Legger ikke ned ungdomstrinnene likevel