Har snart tatt igjen fjorårets omsetning: – Helt eventyrlig