Området på 8000 dekar består for en stor del av myr og fjell og er å finne i Rindal kommune. Dette blir overført til Hemne kommune, som altså ligger i Sør-Trøndelag, fra neste nyttår. Grensejusteringene skjer etter ønske fra de som bor i det aktuelle området. De synes de har for lang vei til det kommunesenteret de i dag må forholde seg til.