Nå er han full av visjoner og ønsker å sette utvikling i førersetet. Og da vil han engasjere seg kraftig i fjordkryssingsspørsmålet som han ser på som en nøkkel for framtidas Fosen.

-Fosen Regionråd har aldri vært så viktig som nå. Og jeg er virkelig imponert over hva de har fått til i regionrådet mens jeg var borte, sier han om sine kolleger i Fosen Regionråd.Inngangen på saken var det enkle spørsmålet til Einar Strøm:-Hva har du å tilføre som ordfører i Leksvik nå som du ikke fikk gjort sist?-Et godt spørsmål! Jeg har et vesentlig større kontaktnett og forhåpentligvis større kunnskap nå. Vi skal selvsagt produsere kommunale tjenester til rett pris og så videre, men for meg blir strategiske veivalg for Leksvik nå viktige. Valg som påvirker hele Fosen, sier Strøm og peker på utviklingen av industrien i industrikommunen.-Leksvik er en sårbar industrikommune og da er det positivt ment. Hadde den ikke vært sårbar hadde industrien levd i nisjer uten konkurranse. Og slik er det ikke. Leksvik-industrien er nesten 100 prosent rettet ut mot et kraftig internasjonalt omstillingstrykk. Vi kan ikke, som Trondheim kommune, lene oss tilbake og håpe at NTNU og SINTEF ordner opp, sier han lett sarkastisk.

Les mer om denne saken i Fosna-Folkets papirutgave eller på pdf!