I fredagens utgave av Adresseavisen kunne vi lese at det var bonden på gården som hadde store deler av tilsynet med dyra. Han er midlertidig fratatt retten til å ha ansvar for dyrehold. Men distriktssjef i Mattilsynet Bjørn Gillund presiserer at fjøset er godkjent for storfedrift.- Vi var der senest i går for å se til at avtalen holdes, sier Gillund til Fosna-Folket.Vi kunne videre lese om at bonden som leier fjøset på Ørland, selv mistet 12 kalver på en gang i høst.- Saken er under behandling, sier Gillund, som presiserer at bonden selv tok kontakt med Mattilsynet umiddelbart etter hendelsen.- Vi så på saken med en gang, og det betegnes ikke som verken en tragedie eller uaktsomt, understreker Gillund. Samtidig sier Gillund at de sammen med bonden nå er i ferd med å se på hele drifta samlet. Det vil si at både fôring, tilsyn, stell og mengden dyr blir vurdert.

Hvordan kan 12 kalver dø samtidig uten at det er noe galt?- For det første er det ikke uvanlig at kalver blir syke og dør, sier Gillund. Det opereres med veldig små marginer når det gjelder fôring. Det kan være for intensiv fôring, eller kalvene kan ha blitt avvendt for tidlig. Begge deler fører lett til sykdom, og i noen tilfeller død. Men Gillund peker også på at mattilsynet må ha et veldig godt grunnlag for å gripe inn når det blir meldt om feil og mangler.- Hvorfor har dere ikke meldt denne saken til dyrevernsnemda?- Mattilsynet tok saken under behandling med en gang, og vi hadde ikke kommet så langt i prosessen, sier Gillund. Han presiserer at de har sekretærfunksjon i nemnda, og derved har god kontakt.- Vi snakket sammen i går, sier Gillund til Fosna-Folket fredag formiddag.På bakgrunn av de hendelsene som har vært i den senere tid i Midt-Norge, har det nå blitt satt ned et dyrevernteam på Fosen. De går hver fjortende dag igjennom alle typer bekymringsmeldinger som kommer inn.-Der blir alt i fra løskatter til storfehold vurdert, sier Gillund. Han forteller om mange bomturer i den sammenheng.- Det er heldigvis ikke alltid noe galt selv om vi blir varslet om det, sier Gillund. Men han understreker samtidig at de er helt avhengige av tilbakemeldinger fra folk. De får i gjennomsnitt cirka 1 bekymringsmelding i uka. I tillegg får dyrevernsnemnda noe direkte til seg.