Det er nå langt flere som registreres som dårlige betalere enn som kommer seg ut av problemene, viser en analyse fra kredittopplysningsbyrået Experian.

Totalt var 183 817 nordmenn registrert med betalingsanmerkning i januar. Det er 9898 flere enn for et halvt år siden.

– Vi ser en fortsatt økning. Bare fra desember i fjor til januar i år økte tallet med 1817, sier direktør Gabor Molnar i Experian.

Lengre tid

Aktiv Kapital, som håndterer betaling og inndrivelse av krav over hele landet, har merket at mange har hatt problemer med å betale selv små regninger de siste månedene.

– Behandlingstiden per sak økte i løpet av høsten, men vi tror at lavere rente fremover vil bidra til at denne trenden snur, sier direktør Rolf Wilhelmsen i Aktiv Kapital.

Vanligvis tar det flere måneder fra en regning går til inkasso, til man er registrert med betalingsanmerkning hos kredittopplysningsselskapene.

19,8 milliarder i krav

Aktiv Kapital mener mange begynte å få problemer før finanskrisen slo til i fjor høst, fordi renten gjorde et stort byks lenge før den tid. Dette kom tydelig frem ved at antall inkassosaker økte betydelig allerede tidlig i fjor.

– Dette ser vi også på antallet betalingsanmerkninger, som gjorde et hopp i fjor høst, sier Rolf Wilhelmsen.

Totalt skyldte nordmenn med betalingsanmerkning 19,8 milliarder kroner i januar.

1. mars i fjor endret kredittopplysningsbyråene beregningsgrunnlaget for betalingsanmerkninger, og derfor er tall før denne tid ikke direkte sammenlignbare med dagens tall.