Tre kommuner med vekst: I én har folketallet passert symbolsk grense

foto