Det ble kjent på et møte som Olje- og energidepartementet holdt med sørgruppen i Fosen reinbeitedistrikt onsdag, skriver Adresseavisen.

– Det er ganske spesielt at vi som vinnende part i en høyesterettssak er nødt til å gå inn i en mekling med stat og utbygger om framtida vår, sier sørgruppas leder Leif Arne Jåma.

Aasland vil altså ha inn riksmekler Mats Wilhelm Ruland for å forhandle fram en avtale om hva som skal skje med vindkraftverkene på Fosen etter høyesterettsdommen fra 2021. Der kom man fram til at konsesjonene til vindkraftverkene Storheia og Roan er ugyldige, og at Fosen-samenes rettigheter er krenket.

– Vi har sagt oss villig til å stille på et formøte for å finne ut hva en mekling vil innebære, sier Jåma.