Skal forske på hvordan jobben kan gjøres best mulig