Søker etter fastleger i nordsjøturnus: – Ønsker at alle skal være her hele tiden, men ser det ikke lar seg gjøre