Disse fem entreprenørene konkurrerer om millionkontrakt på ny vei