– Funnene tyder på at mennesker, og spesielt barn, på daglig basis blir utsatt for støv som inneholder helsefarlige kjemikalier, sier hovedforfatter Ami Zota, assisterende professor i miljø og helse ved Milken Institute SPH.

Forskerne er overrasket over høye nivåer av ti giftige kjemikalier i hele 90 prosent av støvprøvene, inkludert ftalater, som typisk brukes til å mykne plastprodukter, fenoler og flammehemmende kjemikalier.

Det finnes ikke tilsvarende omfattende, systematiske studier i Norge, ifølge forsker Pernilla Bohlin-Nizzetto ved Norsk institutt for luftforskning (NILU).

Også i Norge

Både hun og førsteamanuensis Rikke Bramming Jørgensen ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU sier til NTB at funnene ikke er overraskende:

– Vi må dessverre regne med at disse resultatene også gjelder for Europa, inkludert Norge. Det kan naturligvis være forskjell innenfor de ulike kjemikaliegruppene, men man har funnet både ftalater og bromerte flammehemmere også i europeiske studier, sier Jørgensen.

NILU og Folkehelseinstituttet (FHI) har i studier av husstøv fra Norge funnet tilsvarende eller lavere mengder av de samme kjemikaliene som i den amerikanske meta-studien.

Mange bekker små

I studien fra USA ble det funnet 45 potensielt farlige kjemikalier som brukes i forbrukerprodukter, som gulvdekke, hudpleieprodukter, rengjøringsmidler, bygningsmaterialer og møbler.

Ftalater, og især DEHP som det var mye av i støvet, kan selv i små mengder virke hormonforstyrrende og gi skader på foster og små barn.

Flere av kjemikaliene som ble påvist, er forbudt eller kun tillatt i begrensede mengder. På grunn av lang nedbrytningstid ble det likevel påvist høye verdier for flere av disse, inkludert stoffer med høyt innhold av fluor, som PFOS og PFOA.

– Mange kjemikalier knyttes til samme farer, som kreft og utviklingsproblemer, og interagerer. Eksponering for alt dette utgjør totalt sett en stor helsefare, særlig for barn, konkluderer rapporten.

Må forske

Folkehelseinstituttet kan ikke nå svare på hvor skadelig husstøv i Norge egentlig er eller om vi har helseproblemer som kan knyttes til miljøgifter i husholdninger.

– Vi har i de siste årene blitt oppmerksomme på at husstøv kan være en kilde til miljøforurensninger, så dette var forventet, og viser at problemstillingen er relevant i alle deler av verden. Vi har pågående forskningsprosjekter hvor vi ser nærmere på dette, sier avdelingsdirektør for miljøeksponering og -epidemiologi, Cathrine Thomsen.

Bohlin-Nizzetto vil også ha mer forskning:

– Vi må gjøre flere studier på kjemikalier i husstøv og finne ut hvor de kommer fra. Vi må se nærmere på cocktaileffekten når ulike kjemikalier forekommer på en gang. Har dette sammenheng med helseproblemer, må vi forsøke å fjerne kildene og redusere helsefare.