Ja til Indre Fosen kommune

Fra 1. januar 2020 blir Verrabotn en del av Indre Fosen kommune. Foto: Sigrun Overland