Som en del av den statlige satsingen på kommunalt barnevern i2013 har Fylkesmannen i Sør-Trøndelag nå fordelt vel to millioner kroner til dekommunale barneverntjenestene, melder Fylkesmannen på sin hjemmeside.

Søknader fra kommunene gjaldt ulike kompetanse- ogsamhandlingstiltak som skal styrke barneverntjenesten. I alt ble det søkt om3,5 millioner kroner.

Fosen barneverntjeneste får 60 000 kroner av de bevilgedemidlene. Barneverntjenesten i Trondheim får det største beløpet på 800 000kroner.