Saken har versert i flere omganger i fylkets samferdselskomité  etter dødsulykka i fjor vinter.

Sitter med hjertet i halsen

Tar tak i ulykkeskryss

Komitéleder KarinBjørkhaug fra Kristelig Folkeparti bekrefter at en holder på å se på saken, ogat det kan bli en løsning allerede til neste år.

–Vi må gjøre dette på rett måte, men vi håper i det minste atarbeid kan være i gang til neste år, sier Bjørkhaug.

Ørlendingen Kirsti Leirtrø som representerer Arbeiderpartiet erglad for at en har fått fortgang i saken.

Hun forteller at en også har sett pånødvendigheten av en utbedring av gang- og sykkelstien mellom Skankegrenda ogrundkjøringa i Skiftkroken. I dag er denne kun en utvidelse av kjørebanen.

Deter vegvesenet som har kommet med innspillet.

De har sett på trafikksikkerhetenpå bakgrunn av den bebudede utbygginga av flybasen. En ubedring av krysset erberegnet til i overkant av ti millioner kroner, gang- og sykkelveg til Skiftkrokanvil komme på rundt 14 millioner.