Veien forbi Hellfjordåsen åpner som kjent tidligst mandag. Inntil videre fraktes folk og mindre varer med båt mellom Roan og Sumstad. M/S Bjørnør går tre til fire turer hver dag. Rutebåten er derimot i annen trafikk, og er stort sett opptatt når trafikkbehovet i Roan er størst. Det medfører at lokalmiljøet stiller opp med egne båter, slik at folk kommer seg til og fra den isolerte bygda.

Bistand

Lederen i samferdselskomiteen i Sør-Trøndelag fylkeskommune besøkte tirsdag Roan. Karin Bjørkhaug (KrF) møtte blant annet representanter fra både kommune og næringsliv. Samtidig hadde man telefonmøte med fylkeskommunens administrasjon, samt vegvesenet. Ordfører Jan Helge Grydeland fortalte blant annet om lokalmiljøets innsats etter raset, og ba om mer offentlig bistand.

– Dette er utvilsomt en utfordrende situasjon for innbyggerne i Roan. Samtidig bidrar mange til at hverdagen blir så bra som mulig. Det gjelder både privatpersoner og næringsliv. For eksempel stiller både Salmar og lokale næringsaktører med båttransport. Det er beundringsverdig, men samtidig ressurskrevende. Jeg håper vi snart kan tilby befolkningen annen transport, forklarte Grydeland. Han møtte i så måte en lydhør fylkeskommune, som vil prøve å få leid en egnet båt. Hvorvidt andre båter er tilgjengelige, var derimot for tidlig å fastslå. Det har også blitt luftet planer om å etablere ferjetransport som beredskap, noe som kan bli aktuelt på lengre sikt.

Inntrykk

Lederen i samferdselskomiteen var kanskje på snarvisitt, men satt likevel igjen med mange inntrykk etter besøket.

– Jeg ønsket å møte de berørte ansikt til ansikt. Nå har jeg et enda bedre bilde på hvordan raset påvirker dem som rammes. Det handler ikke minst om folks hverdagstrygghet. At folk ikke føler seg trygge i sin egen kommune gjør definitivt inntrykk, fortalte Bjørkhaug. Hun lovet å føre dialogen og signalene fra Roan videre. I første omgang handler det om de kortsiktige løsningene.

– Det viktigste nå er å få plass god båttransport. På sikt vil vi jobbe for å etablere fergetilbud som beredskap, som i beste fall kan realiseres til neste år. Vi skal også kjempe for å bedre veiforbindelsen. Jeg føler dagen i Roan har vært konstruktiv, med tydelige innspill fra lokalmiljøet. Dem tar vi på største alvor, slik at dette ikke skjer igjen, forteller Karin Bjørkhaug.