Det er Statens vegevsen som melder om dette i ei pressemeldig.

Sikkerhetsavstand

Fra vegkanten og ut til sidene er det en sikkerhetsavstand som er lenger jo høyere fartsgrensen og trafikkmengden er på vegstrekningen. Dersom det er generell fartsgrense utenfor tettbygd strøk, er sikkerhetsavstanden minimum sju meter fra hvitstripa.

– Vi ser at det dessverre er mange grunneiere som ikke tenker over dette, og som nå plasserer rundballer alt for nært vegen, sier Audun Vognild i Statens vegvesen Sør-Trøndelag i den utsendte meldinga.

Bruker store ressurser

Statens vegvesen opplyser om at de bruker store ressurser for å fjerne trær, skifte ut lysmaster, sprenge bort bergknauser og store steiner, og fjerne annet som kan utgjøre en fare for trafikanter som eventuelt kjører utfor vegen.

– Dette arbeidet er på langt nær fullført, slik at det fremdeles er mye vi bør gjøre med sideterrenget langs vegene våre. Men vi ber om hjelp fra grunneiere til å tenke over sikkerhetsavstanden og flytte gjenstander som ligger for nært vegen, er oppfordringen fra Vognild.

Vilt kan gjemme seg

De store rundballene og annet som plasseres for nært vegen hindrer også sikten. Ofte plasseres de nært avkjørsler og gjør det vanskelig for de som skal kjøre ut på vegen.

– Når rundballer er så nært vegen er de i vegen for kantklippen, og høyt ugress gir også dårlig sikt. Vilt kan også gjemme seg blant rundballene og være vanskelige å få øye på før de løper ut i vegbanen, sier Audun Vognild i den samme pressemeldinga.