- Flere på Uthaug opplevde smellet som et jordskjelv, husene ristet. Flere gikk ut av huset, spurte naboer hva som skjedde og ringte rundt for å høre hva det var, sier en leser til Fosna-Folket.

Forsvaret opplyste tidligere i ettermiddag til Fosna-Folket at skyteøvelsen som har skremt opp mange, var planlagt og helt udramatisk.

LES OGSÅ: Skremte mange med høye smell

- Testen er et ledd i utviklingen av Tarva som skytefelt. Det var to store og to små bomber som ble sluppet mot en øy vest for Tarva, uttalte presseoffiser Morten Rosenlund ved Ørland hovedflystasjon.

Det var for øvrig ved det samme skytefeltet at det under rutinemessig skyting med 20 millimeter maskinkanon fra et F-16 jagerfly skjedde et uhell i midten av januar i år. Da traff man et skytekontrolltårn hvor det befant seg en skytekontrolloffiser og tre andre militært ansatte. Ingen personer kom fysisk til skade under hendelsen, og det ble kun mindre materielle skader.

Det er her ved Tarva at Luftforsvaret har et skytefelt.
F-16 jagerfly etter landing ved Ørland hovedflystasjon.