Skandinaviske brunbjørner er kjent for å være blant de fredeligste i verden og forsøk viser at den unngår kontakt med mennesker. Det er konklusjonen etter at forsøk er gjennomført i Dalarna i Sverige. Det skandinaviske bjørneprosjektet konkluderer med at åtte av ti bjørner flykter når mennesker kommer inn på deres område. De øvrige gjemmer seg på stedet for ikke å bli oppdaget.

Undersøkelsene i Dalarna ble gjennomført fra 2005 av Direktoratet for naturforvaltning. Det er gjort i alt 280 forsøk, fra i fjor er 38 av dem gjort på binner med unger.

Formålet med forsøkene er å registrere hvordan brunbjørner normalt oppfører seg i møte med mennesker ute i naturen. Forsøket er gjort ved at bjørner er utstyrt med halsbånd med GPS. Så er atferden til bjørnene registrert når folk med peilere kommer inn i området der den befinner seg. Ofte har de ikke sett bjørnen sjøl om de har stått like ved.

Skandinavisk brunbjørn har de siste 100 år få menneskeliv på samvittigheten. På denne tida er ett menneske drept i Sverige og to drept i Finland. Konfrontasjoner mellom menneske og bjørn blir det som regel først når noen skadeskyter bjørnen. Ved møte med bjørn skal det som regel være nok å prate og trekke seg unna. Det skandinaviske bjørneprosjektet er siden 1987 finansiert med midler fra Sverige og Norge, men har pågått i Sverige siden 1984.