Driftsresultatet første halvår ble på 126,6 millioner kroner mot 174,3 millioner kroner i 2009. I og med at overtakelsen av aksjene i TrønderEnergi Nett Trondheim AS skjedde så sent som 29.juni 2010, er ikke resultatet fra dette selskapet med i resultatregnskapet for konsernet for første halvår.

TrønderEnergi har i første halvår hatt lavere produksjon enn for tilsvarende periode i fjor. Dette skyldes lav magasinbeholdning ved inngangen til året og lite nedbør i perioden, opplyses det fra selskapet.

Sum eiendeler for konsernet var ved halvårsskiftet bokført med 6.204 millioner kroner mot 4.567 millioner 31.12.2009. Den store økningen har i første omgang sammenheng med kjøpet av TrønderEnergi Nett Trondheim AS.