Han viser til at det ikke kom fram spørsmål om hans habilitet fra noen av utvalgets medlemmer i de to møtene. Grøntvedt bekrefter imidlertid at han ble kontaktet av Grøntvedt Pelagic før planutvalget tok opp saken om Uthaug  på nytt 27. juni.

- Vil du nå kontakte fylkesmannen for å få vurdert habilitetsspørsmålet?

- Nei, jeg har ingen planer om det, sier Grøntvedt.

- Forstår du at enkelte reagerer når planutvalget femten dager etter et vedtak omgjør dette, og vedtar et forslag som er fremmet av bedriften Grøntvedt Pelagic?

- Ja, det forstår jeg.

Ble kontaktet av Grøntvedt Pelagic

Grøntvedt sier at bakgrunnen for at vedtaket fra 12. juni ble lagt til side og saken tatt opp på nytt igjen 27. juni var reaksjoner som kom som en følge av dette vedtaket.

-Kystverket og andre kontaktet meg etter det første vedtaket.

-Var Grøntvedt Pelagic blant disse andre?

-Ja, det var de, svarer ordfører Grøntvedt.

Han mener allikevel ikke at han i arbeidet med planprogrammet er inhabil som en følge av slektskapet med eieren av Grøntvedt Pelagic. Grøntvedt ønsket onsdag ikke å kommentere de kritiske utsagnene fra de andre kommunepolitikerne.