Osen kommune vurderer å kjøpe inn treningsutstyr for 200.000 kroner til sine fysioterapilokaler. I tillegg foreslås det å bevilge inntil 150.000 kroner til utstyr og inventar til legekontor og helsestasjon. Kommunestyret behandler saken på onsdag. Administrasjonen foreslår å finansiere investeringene ved låneopptak.

– Gode tilbud

Kommunen ønsker å anskaffe inntil åtte apparater for allsidig styrketrening. I tillegg er planen å kjøpe sykkel, ellipsemaskin og romaskin til kondisjonstrening. Administrasjonen i kommunen påpeker at utstyret kan brukes også utover eget helsetilbud.

– Anskaffelse av nevnte utstyr vil gi et godt tilbud til brukerne av fysioterapitjenestene. I tillegg gir det gode muligheter for gruppetrening på kveldstid. Bedre treningsmuligheter også når det gjelder styrketrening vil være et positivt folkehelsetiltak for innbyggerne i Osen, skriver administrasjonen i innstillinga til saken.

Skilting

Man ønsker samtidig nytt kontorutstyr på helsestasjonen. I tillegg foreslås det å oppgradere inventar på venterommet på legekontoret, samt eventuelt helsesekretærkontoret. Administrasjonen påpeker at det også er nødvendig med skilting og nummerering av dører og kontorer, av hensyn til brannvern. Sistnevnte foreslås også gjennomført på kommunehuset.