Øst for Narvik i Nordland er det funnet et stort system av gamle bergartstrukturer som inneholder edle metaller. Mest sannsynlig brer dette systemet seg hele veien fra Norge til Sverige, Finland og Russland.

Det framgår av doktorgradsavhandlingen i geologi, som er utført av Tine Larsen Angvik (33) ved UiT Norges arktiske universitet og Norges geologiske undersøkelse (NGU) i Trondheim.

Avhandlingen viser hva som skjedde etter at det ble dannet en diger fjellkjede fra Norge, via Sverige og Finland, til Russland for 1,8 milliarder år siden. Fjellkjededannelsen resulterte i vridde og knadde bergarter, som består av gammel havbunn og vulkansk materiale.

Frakter gull fra dypet

- All bevegelse i undergrunnen, og den myke deformasjonen av bergartene dypt nede i jordskorpen, har gjort at visse soner har vist seg å være effektive kanaler for å frakte oppløst gull og andre verdifulle metaller til overflaten, forteller Tine Larsen Angvik.

Det er i såkalte skjærsoner i deler av grunnfjellet mellom Narvik og svenskegrensen at Larsen Angvik har funnet mineraliseringer av gull og andre edle metaller.

Larsen Angvik har funnet flere forskjellige typer og generasjoner av folder og forskyvninger, som kan settes i kronologisk rekkefølge. I studiet er det dokumentert to forskjellige epoker der berggrunnen er foldet, omtrent som når man krøller en duk bortover bordet.

Utvikling i geologisk tid

Senere er systemet ytterligere to ganger blitt sidelengs forskjøvet på et vis som kan sammenliknes med to klosser ved siden av hverandre i bevegelse i hver sin retning. Forskyvningen har foregått på et så stort dyp at både trykk og varme har gjort bergartene nesten like føyelig som plastilin.

- Det er i de to seneste forskyvningsfasene vi har funnet gull, forteller Larsen Angvik.

I tillegg til gull fra selve fjellkjeden, er det også avdekket ulike andre typer metallmineraliseringer. Larsen Angvik har i doktorgradsarbeidet laget en detaljert geologisk modell som viser utviklingen i geologisk tid, en modell som kan brukes i jakten på større anrikninger av fjellkjedegullet.

Geolog og friluftskvinne

Tine Larsen Angvik er geolog fra UiT og Universitetssenteret på Svalbard (UNIS). Hun har arbeidet som geolog ved Store Norske Spitsbergen Kullkompani og er nå ansatt som forsker ved NGU.