Synnøve Støkkan Leirvik har vært nabo med Vesråttkrysset i25 år. Hun har nesten ikke tall på hvor mange hun har assistert etter ulykkerog uhell.

I følge Statens Vegvesen er ikke Vestråttkrysset på Ørlandet etulykkesbelastet sted. Deres definisjon er minst fire personskader siste 5 år.Men nabo Synnøve Støkkan Leirvik har en helt annen historie å fortelle.

20-30 ulykker

– Jeg vet ikke hvor Statens Vegvesen henter tallene sine fra,men jeg vil anta at vi har assistert ved 20-30 ulykker mens jeg har bodd her.

Statens Vegvesen får tallene sine fra Politiet. I vegvesenetsstatistikk teller bare personskade som er rapportert inn til dem. Men her ute idistriktet skjer det mange små og store hendelser som, av ulike årsaker, aldrifinner vegen inn i de offentlige statistikkene.

Først ute

– Både vi og naboen vår har vært først ute ved ulykker utalligeganger. Det er utrolig belastende i lengden. Vi har måttet vurdere skadeomfang,prioritert de skadede, hatt ansvar for varsling, behandlet folk med sjokk, værtvarmestue og vi har varslet pårørende. Etterpå har vi gjerne vært nødt til årydde opp også, forteller Synnøve.

Verst etterpå

Naboen til Vestråttkrysset synes ikke det verste har vært åstille opp for de som har vært innblandet i ulykkene, men det er belastningen iettertid som sitter sterkest i.

– Man spør seg alltid om man gjorde det rette. Hjalp vi dem somtrengte det mest? Var det den som ropte høyest som trengte mest hjelp, ellervar det han som satt så stille? Disse spørsmålene har plaget meg mye, sierSynnøve.

Knyter seg i magen

Hver gang det bremses hardt, eller noen tuter, venter hun ogmannen på at det skal smelle. Det skjer ofte nestenulykker, og det knyter seg imagen hver gang.

– Neste gang har jeg mest lyst til å bli inne. Nå har vi snartikke flere pledd, puter og kaffekopper å gi bort, sier Synnøve Støkkan Leirvik.

Les også:

Får ikke 60-sone

Sikring i dødskryss nedkjørt etter få timer

Tar tak i ulykkeskryss

Her kunne det ha skjedd igjen

Ønsker dødskrysset som rundkjøring