- Vi kontrollerte en trailer. Vi fikk inn en melding om en utenlandsregistrert trailer som brukte begge kjørefeltene, opplyser politioverbetjent Hallgeir Stjern ved Fosen lensmannsdistrikt.

Sjåføren hadde ikke noen veldig god forklaring på hvorfor han hadde brukt begge kjørefeltene, opplyser Stjern.

- Han var edru, og han hadde holdt kjøre-og hviletid. Han ble orientert om meldingen vi hadde fått på kjøringen, sier Stjern.