Til sammen 93 melkeprodusenter fra hele landet mottok sølvtina tirsdag i forrige uke.

Tildelingen fant sted under en høytidelig markering på Lillestrøm i forkant av TINEs årsmøte.

Mottakerne av sølvtina er:

-Astrid Olaug og Anders Dahle, Skaudalen i Rissa

-Solrun Skorstad og Jarle Henning Stein, Steinsdalen i Osen

-Camilla og Jan-Arne Rosvold, Leksvik

Ikke en eneste glipp

Hver dag måler TINE kvaliteten på melka fra norske melkeprodusenter. Den beste melka kategoriseres som «elitemelk». Bønder som klarer å levere elitemelk hver eneste dag i 15 år, hedres med Sølvtina.

Astrid Olaug og Anders Dahle.

Kvalitet og grundighet

TINEs styreleder Trond Reierstad og konsernsjef Hanne Refsholt stod for utdeling på Lillestrøm tirsdag kveld 25. april. Elitemelk er den høyeste kvalitetsmerkingen norske melkebønder kan få for sin råvareleveranse, og nær 5 500 dager med god fjøsdrift må til for å kunne motta den eksklusive tina i sølv. –Sølvtina er en utmerkelse for svært godt kvalitetsarbeid gjennom mange år, som gir TINE det beste utgangspunktet for å tilby produkter av høy kvalitet,sier Hanne Refsholt, konsernsjef i TINE i ei pressemelding.

Solrun Skorstad og Jarle Henning Stein

Høy andel elitemelk

Styreleder Trond Reierstad er stolt over den dyktighet og grundighet mottakerne av Sølvtina representerer. Bak prestasjonene ligger yrkesstolthet, gode hygienerutiner og grundig planlegging og oppfølging av alle deler av gårdsdrifta, med stor vekt på å ta vare på dyra på beste måte. – Høy kvalitet er det beste konkurransefortrinnet norsk melkeproduksjon har i konkurransen med utenlandske aktører. I løpet av de siste 15 årene har andelen elitemelk økt jevnt. Det betyr at norske forbrukere får melk i verdensklasse, sier Trond Reierstad.