Åfjord kommune får 450 000 kroner fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til å forenkle utmarksforvaltningen i kommunen.

Forsøksordning

Tildelingen er en del av departementets femårige forsøksordning som tar sikte på å gjøre forvaltninga av den norske utmarka enklere.

- Jeg har startet opp et stort arbeid med å styrke kommunenes handlingsrom i forvaltning av utmarka. Store deler av Norge er utmark, men på grunn av de mange ulike statlige etatene som er involvert, byråkrati og tidkrevende prosesser ser vi at det bli vanskelig å få til næringsutvikling og bruk av utmarka, sier Sanner til Fosna-Folket.

Blant de første

- Vi ønsker å premiere de kommunene som jobber med gode tiltak på dette feltet, og som gjør at flere kan bruke utmarksressursene våre, sier statsråden.

Ifølge Sanner en foregangskommune å regne i arbeidet med å skape bedre samordning og tilrettelegging.

- Åfjord er en av de kommunene som har kommet godt i gang, og er blant de første som nå får tilført midler til konkrete tiltak.

«App» om utmarka

Kommunen er i gang med å utarbeide et digitalt verktøy, en applikasjon, som de som ferdes i utmarka kan benytte seg av. Tanken er at man skal kunne finne all relevant informasjon på ett og samme sted og at man kan frigjøre ressurser hos lokale utmarksforvaltere.

- Åfjord kommune har et variert og mangfoldig ressursgrunnlag i utmarka som de ønsker å ta mer i bruk.  Å sikre en god og effektiv forvaltning av utmarksressurser vil bare bli viktigere fremover, nå som Åfjord kommune har vedtatt å slå seg sammen med Roan kommune. Jeg oppmuntrer kommunene til å begynne å jobbe sammen allerede nå, gjennom dette prosjektet, sier statsråd Sanner.

Økt kompetanse

I tillegg skal midlene brukes til å øke kompetanse om utmarksforvaltning, både i administrasjonen og blant innbyggerne.

- Dette er et prosjekt som utvikles i Åfjord, men som vi mener kan bli brukt også andre steder etter hvert, sier Sanner.