Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at stadig flere velger passasjerbåt som transportmiddel. Totalt var det cirka 3,5 millioner reisende i Norge som tok båten i 3. kvartal av 2016.

Økt 21 prosent

Det er en økning på vel 6,5 prosent fra samme tid i fjor. Antallet reisende har økt med vel 21 prosent siden 3. kvartal i 2011.

I oversikten for kollektivtransport i de ulike landsdelene ser man at 383 000 trøndere tok båten i 3. kvartal i år. Dermed var det flere som tok båten i Midt-Norge enn i både Nord-Norge og på Sørlandet.

Store forskjeller

Billettinntektene i Midt-Norge ligger på 88,6 kroner per ordinære reiser.

Det er langt høyere billettinntekter enn på Østlandet og Sørlandet, der billettinntektene per ordinære reise ligger på henholdsvis 17,9 kroner og 32,6 kroner.

De høyeste billettinntektene finner man på Vestlandet og i Nord-Norge, der inntektene er på henholdsvis 101 kroner og 166 kroner per billett.

Snittet for hele Norge ligger for øvrig på 54,9 kroner per ordinære billett.