Forslaget om å holde promillesatsen på dagens nivå, 4 promille, ble fremmet av Arbeiderpartiet, og ble vedtatt med 12 mot 9 stemmer under tirsdagens kommunestyremøte i Bjugn.

Vil ha vekk skatten

Formannskapet gikk i november inn for å øke skatten på hus og hytter fra 4 promille til 4,2 promille i 2017, det vil si en økning på 0,2 promillepoeng. Endringen var lagt inn i rådmannens forslag til budsjett for 2017.

I behandlinga i kommunestyret kom det imidlertid flere forslag som tok sikte på å senke satsen heller enn å øke den.

Walter Braa i Fremskrittspartiet gikk lengst, og fremmet forslag om å fjerne eiendomsskatten.

- Vi har verdier, eiendom og aksjer som kan selges. Er det nødvendig å ha med disse verdiene inn i en sammenslått kommune, sa Braa fra talerstolen.

Kun Braa stemte for forslaget.

Ga 20,4 mill. i inntekter

Etter planen skal kommunens innbyggere betale eiendomsskatt i en treårsperiode, fra 2015 og ut 2018. I 2016 genererte skatten inntekter på vel 20,4 millioner kroner.

Inntektene benyttes primært til å dekke inn kommunens akkumulerte merforbruk pålydende i overkant av 32 millioner kroner. I løpet av disse tre årene skal kommunen betale ned drøyt 10 millioner årlig, noe mer i inneværende år, av merforbruket.

- Skal komme folket til gode

Rådmann Emil Raaen har foreslått at 5 millioner kroner av inntektene fra eiendomsskatten skal settes av fond til framtidige investeringer og uforutsette utgifter, noe også formannskapet innstilte på.

- Det at vi ikke kan holde den planen vi har satt er et løftebrudd. 4,2 promille og 5 millioner kroner til fond er feil vei å gå. Vi går mot en varig innføring av denne skatten når vi legger til oss slike vaner. Det er svært positivt at vi har dekket inne mer av det akkumulerte merforbruket i 2016 enn det vi trodde vi skulle klare. Men da bør det komme folket til gode. De skal ikke straffes med mer eiendomsskatt, framholdt opposisjonsleder Einar Aaland (H) og fremmet på vegne av Høyre forslag om å senke satsen til 3 promille.

Nåværende nivå

Forslaget falt med kun Høyres fem stemmer for.

Det var Arbeiderpartiets forslag, fremmet av Anne Toril Rødsjø (Ap), som fikk flertall under møtet. Satsen på eiendomsskatten holdes på nåværende nivå, nemlig 4 promille.

Dermed blir det mindre penger å sette av i fond, men fortsatt inndekking av kommunens akkumulerte merforbruk, sa Rødsjø fra talerstolen.

SV, Per Odd Solberg (Bygdalista) og Laila Veie (Sp) stemte for rådmannens forslag om 4,2 promille.