Ørland hovedflystasjon har lagt opp et program for forsvarssjefen som i første rekke er basert på at han vil bli orientert om den pågående omstillingsprosessen i Forsvaret. Sunde skal også besøke Luftkrigsskolen i Trondheim. Han har for øvrig sagt at han ikke vil gi noen kommentarer om basestrukturen i Luftforsvaret, før departementet i november i år legger fram sitt militærfaglige råd til Forsvarets langtidsplan.

Sist gangen at Harald Sunde besøkte Ørland hovedflystasjon var i april 2004, den gang som landkommandør ved Fellesoperativt hovedkvarter. Sunde var da sammen med daværende generalmajor, Arnvid Brage Løvbukten, som var kommandør for luftstridskreftene i Norge. Sunde fikk for øvrig baksetetur med F-16 på denne ørlandsturen. Han har ikke vært på Ørlandet etter at han tiltrådte som forsvarssjef.