Ungdomsorganisasjonen Juvente slår alarm om økende voksenfyll.

- Det er et paradoks at ungdoms alkoholbruk oppfattes som det store problemet, samtidig som voksnes alkoholbruk bare øker og øker, mener Juvente-leder Adrian Farner Rogne (22).

Grenser for voksne

Helsedirektoratet oppfordrer i dag foreldre til å sette tydelige grenser for barnas alkoholbruk. I en undersøkelse gjort for direktoratet, svarer 66 prosent av deltakerne, som er mellom 15 og 17 år, at de mener foreldre ikke bør sende med unge alkohol på fest før de blir 18 år.

- Dette er vel og bra. Grensesetting er viktig, men det er på tide at voksne begynner å sette grenser for seg selv også. Jeg er bekymret over at mange voksne ikke klarer å begrense alkoholinntaket sitt. Det går ut over både dem selv og andre. Dette bør helsemyndighetene ta tak i, sier Rogne.

I undersøkelsen svarer 57 prosent av deltakerne at de har drukket mer enn et par slurker alkohol det siste året. I 2006 sa hele 80 prosent det samme. 65 prosent av de unge svarer at de drikker seg fulle, mot hele 76 prosent i 2006.

Mer vin

Ferske tall fra den omfattende Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) viser at alle aldersklasser drikker mer enn for 15 år siden. En 55 år gammel nordtrønder drikker dobbelt så mye vin i 2007 som i 1996. Omtrent tilsvarende økning i alkoholforbruket finner vi over hele landet i Sirus’ rusmiddelstatistikk. Omsetningen av alle alkoholholdige varer har økt siden midten av 90-tallet, men, vinsalget har doblet seg.